Privacy


Persoonsgegevens worden op vele manieren gebruikt en Bultus hecht hierbij veel waarde aan uw privacy. Al uw persoonlijke gegevens worden door ons met de grootste aandacht behandeld en zeker niet doorgegeven aan derde partijen. Wij houden ons aan alle regelgeving die vanuit de overheid aan ons opgelegd wordt en die uw persoonsgegevens betreft. Al uw opgegeven persoonlijke informatie wordt versleuteld en daarna opgeslagen in een database. Dit om te voorkomen dat uw gegevens bij verkeerde partijen in handen vallen. De persoonsgegevens die wij gebruiken worden hieronder besproken.

Algemene gegevens

Dit zijn de NAW- gegevens die gevraagd worden als u op de afrekenpagina bent. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestelling te controleren en te verwerken en ook om de factuur aan te maken. Dezelfde gegevens gebruiken we ook als u aanspraak maakt op garantie of uw retourrecht.

Uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt gebruikt om uw order te bevestigen en u te berichten wanneer uw order gereed is voor transport. Uw e-mailadres wordt ook gebruikt voor het versturen van de factuur. Als u zich voor de nieuwsbrief heeft aangemeld sturen wij u deze naar uw e-mailadres. Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief kan dat onderaan elke nieuwsbrief die u ontvangt.

Uw telefoonnummer

Bij het plaatsen van de order vragen wij u altijd om uw telefoonnummer om u in verband met een aflevering te kunnen bereiken tijdens kantooruren. Bij een zakelijke order zal dit meestal het nummer van uw bedrijf zijn. In sommige gevallen gebruiken wij het om de order te kunnen bevestigen omdat we denken dat er iets fout is met de door u geplaatste order. Uw telefoonnummer wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. U bent niet verplicht het telefoonnummer in te vullen maar dat maakt het wel lastig als er iets met de order of de verzending is waarvan wij denken dat we dat kunnen voorkomen. Als uw telefoonnummer ontbreekt zullen wij contact met u opnemen via e-mail.

Betaalgegevens

Uw order kunt u betalen in de beveiligde betaalomgeving. Wij werken hiervoor samen met Billink. Wij gebruiken deze gegevens om te controleren of de order is betaald en als we een retourbetaling moeten doen.

IP-adres

Bultus gebruikt uw IP-adres om eerder gekozen acties op de website te onthouden en te bepalen of we de goede persoon voor ons hebben. Dit is ook om misbruik van uw ‘Mijn Bultus’ te voorkomen.

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende zaken:

Mijn Bultus

U kunt bij ons een account aanmaken waarin u alle orders kan terug kan zien en contact kunt opnemen met onze klantenservice. Hier slaan we ook uw gegevens op zodat u niet elke keer van alles hoeft in te vullen bij het bestellen.

Reviews

Klanten vinden het prettig te weten wat andere klanten van een product , of van Bultus vinden. Daarom sturen wij u na een order soms mails. In deze mails vragen we wat u van onze producten die u besteld heeft vindt en hoe u onze webshop en klantenservice heeft ervaren. Op deze manier kunnen we andere klanten helpen te kiezen en te laten zien dat Bultus een betrouwbare webshop is.

Fraudepreventie

Steekproefsgewijs houden wij controle op verdachte orders om fraude te ontdekken of beter, te voorkomen. Als dat zo is moeten wij uw persoonsgegevens aan de betreffende overheid geven.

Wilt u nog iets anders weten over onze omgang met persoonsgegevens? Dan kunt u de klantenservice een e-mail sturen op privacy@bultus.com. U heeft het recht op verwijdering van opgegeven persoonsgegevens. Stuur hiervoor ook een e-mail naar bovenstaand e-mail adres.

Privacyverklaring

Bij onze webshop worden privacygevoelige gegevens of persoonsgegevens gebruikt. Bultus.com vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens erg belangrijk. Alle gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig gebruikt en beveiligd. Bij het gebruik van de gegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk aangeven waarom wij bepaalde (persoons)gegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij de verzameling van gegevens beperken tot alleen de gegevens die we gebruiken voor legitieme doeleinden;
 • Wij eerst vragen om een toestemming om gegevens te gebruiken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Wij afdoende beveiligingsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen en dat ook vragen van bedrijven die in onze opdracht uw gegevens gebruiken;
 • Als u wilt u kunt vragen om uw gegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Bultus is verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij vragen en gebruiken waarom we dat doen. Het is verstandig om dit zorgvuldig door te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-03-2020.

Gebruik van (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van onze webshop krijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen allerlei gegevens zijn waaronder persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de gegevens die rechtstreeks door u zelf worden ingegeven waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de onderstaande gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Gender
 • Geboortedatum
 • Factuuradres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres
 • Registreren

Als u een account aanmaakt in onze webshop registreert u zich. Na deze registratie bewaren wij de door u opgegeven gegevens. Deze gegevens worden voor u bewaard zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen als u inlogt. Ook kunnen wij dan contact met u opnemen als dat nodig is. Wij zullen uw gegevens niet aan andere partijen geven, tenzij dat noodzakelijk is om uw order op een juiste manier te verwerken of als dit wettelijk verplicht is. Als Bultus een vermoeden heeft van fraude of misbruik van onze webshop kunnen wij gegevens aan bevoegde autoriteiten overhandigen. Als u inlogt op 'Mijn Bultus' krijgt u toegang tot onze accountadministratie waar u zelf gegevens kunt opgeven en wijzigen.

Afhandelen bestelling

Als u bij ons een order plaatst gebruiken wij daarvoor uw gegevens. Als het voor uw order nodig is om het goed af te handelen kunnen wij uw gegevens ook aan andere bedrijven geven. Alles staat hierover in deze privacyverklaring. Wij kunnen u benaderen om u te informeren over nieuwe producten en diensten. We doen dit door middel van contactformulieren en nieuwsbrieven. Via onze webshop heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen met een contactformulier. U wordt dan gevraagd om gegevens in te vullen zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden. Behalve de verplichte velden kiest u zelf welke gegevens u daarbij geeft. De gegevens die u ons dan geeft worden bewaard zolang dat nodig is voor een complete afhandeling van uw vraag. Wij versturen nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden informatie willen geven over onze nieuwe producten of diensten. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Alle nieuwsbrieven bevatten een link waarmee u zich kunt afmelden als u deze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Alle gegevens die te maken hebben met uw persoon of bedrijf worden nergens gepubliceerd.

Advertenties

Onze webshop vertoont diverse soorten advertenties.

Gegevens overdragen aan derden

Uw gegevens worden als het nodig is doorgegeven aan onze partners. Al deze partners gebruiken deze gegevens alleen om uw orders juist uit te voeren. Sommige van deze partners zijn ook gevestigd buiten de EU. Wij hebben al deze partners gevraagd om de Europese privacyregels na te leven. Op sommige van onze pagina’s in onze webshop worden buttons van 'social media' kanalen weergegeven. Als u via die buttons gebruik maakt van deze kanalen kunnen deze bedrijven uw (persoons)gegevens verzamelen, Bultus heeft hier geen invloed op. In onze webshop wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook door andere bedrijven die door ons zijn ingeschakeld kunnen cookies worden geplaatst. Als u onze webshop voor het eerst bezoekt komt er een pop-up op uw scherm waarmee wij uitleggen waarom wij cookies moeten gebruiken. Als u na het zien van deze pop-up verder gaat met het gebruiken van onze webshop zien wij dat als u toestemming geeft voor dit gebruik van cookies. U kunt de cookies zelf uitschakelen in de browser die u gebruikt. Als u dat doet kan het wel zo zijn dat onze webshop niet meer perfect werkt. Wij zijn met onze partners overeengekomen dat zij cookies mogen plaatsen, wel zijn afspraken gemaakt over hoe dit gebruik van cookies toegepast wordt. De praktijk is dat wij geen absolute controle hebben op onze partners welke applicaties we op de webshop gebruiken zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Als u meer wilt weten over deze applicaties en hoe deze partijen met cookies omgaan kunt u het beste de privacyverklaringen van deze partijen doorlezen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Google Analytics

Bultus gebruikt Google Analytics om te registreren hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij hebben een overeenkomst met Google gesloten over de omgang van Google met onze data. Ook hebben wij Google geen toestemming gegeven om Google Analytics informatie te gebruiken voor andere diensten van Google.

Beveiliging

Bultus neemt maatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot gegevens tot het minimum te beperken. Hiervoor doen wij het volgende: De toegang tot accountgegevens wordt beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Er wordt gebruik gemaakt van beveiligde SSL-verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee de informatie tussen u en onze webshop afgeschermd wordt wanneer u uw persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

Al de beschreven gegevens worden zolang bewaard als dat nodig is om, dit is nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief een eventuele garantieperiode. Daarna bewaren wij deze gegevens nog 3 jaar voor de meest voorkomende statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die het langer bewaren van deze gegevens vereist (bijvoorbeeld zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden

Voor de websites die door middel van links met onze webshop zijn verbonden geldt deze privacyverklaring niet. Er is geen garantie dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met uw gegevens omgaan. U kunt het beste de privacy verklaringen van deze websites lezen voordat u gebruik gaat maken van deze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bultus behoud zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Om op de hoogte te blijven van wijzigingen in ons privacy beleid kunt u het beste deze verklaring regelmatig nalezen zodat u de wijzigingen kunt zien.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor al uw vragen over ons privacy beleid of andere vragen over inzage en/of wijzigingen van uw gegevens kunt u altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens die u overal op de site kunt terugvinden. Ook is met mogelijk om ons een verzoek toe te sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Om te voorkomen dat hier misbruik voorkomt kunnen wij u vragen om u te identificeren. Als het gaat om inzage in gegevens die gekoppeld zijn aan cookies moet u een kopie van het cookie waar het om gaat meesturen. Deze cookies kunt u terug vinden in uw browser. Als de gegevens volgens u niet kloppen, kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Wij helpen u graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Volgens de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Cookies worden op allerlei manieren gebruikt. In dit document vindt u alle informatie over het gebruik van cookies en andere tracking technieken in de webshop van Bultus. Deze technieken worden gebruikt om onze webshop optimaal te laten functioneren waardoor wij u als bezoeker een snelle en prettige ervaring kunnen bieden. We zijn open over het gebruik van onze cookies en andere methoden om de website en marketing voor u als klant te verbeteren.

Cookies voor u

Bultus plaatst net zoals alle andere webshops cookies op uw computer om onze webshop zo optimaal te laten werken. Cookies zijn kleine bestandjes die gegevens opslaan. Hierdoor hoeft u niet elke keer uw winkelmandje opnieuw te vullen als u naar een andere pagina gaat. Ook bewaren we op deze manier gegevens, zodat u niet elke keer dezelfde informatie hoeft in te vullen. Dit maakt uw bezoek aan onze webshop een stuk prettiger en sneller.

Cookies voor Bultus

Cookies zijn ook voor Bultus belangrijk. We gebruiken ze om te kijken hoe onze webshop gebruikt wordt. Met deze hulp kunnen wij onze shop klantvriendelijker, makkelijker te begrijpen en sneller in gebruik maken. We kunnen hiermee bijvoorbeeld zien of bepaalde informatie die belangrijk is voor u, makkelijk te vinden is. Als dit niet zo is kunnen op basis van deze informatie bepaalde knoppen op een andere plaats zetten of misschien van kleur veranderen. Op deze manier proberen we onze site steeds gebruiksvriendelijker te maken. Cookies kunnen ook gebruikt worden om u relevantere advertenties te tonen.

Geen Cookies

Als u het niet fijn vindt dat deze cookies bewaard worden is het makkelijk om deze weer te verwijderen. U kunt de cookies ook helemaal uitschakelen. Belangrijk om te beseffen is wel dat, door het uitschakelen van de cookies, onze webshop niet meer optimaal zal werken omdat bepaalde functies uitvallen. Ook kan onze shop hierdoor langzamer in gebruik worden.

Overige technieken

Behalve cookies maakt onze webwinkel ook gebruik van JavaScript en webbeacons. Dit is codetaal die samenwerkt met cookies. Javascript maakt dat de informatie wordt verzameld in kleine tekstbestandjes die dan kunnen worden verstuurd. Dit zijn dan de webbeacons. Een voorbeeld is dat de winkelwagen dan weet dat u twee papierversnipperaars in uw cookie heeft gedaan en dat ze daarna op de betaalpagina weer voor u klaar staat om af te rekenen.

Soorten Cookies

Er zijn verschillende soorten cookies en ze kunnen in de volgende soorten worden ingedeeld:

 • Voorkeurcookies
 • Functionele of noodzakelijke cookies
 • Analytische cookies

Al deze cookies worden gebruikt om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Zonder deze cookies kan de website niet op zijn best functioneren. Het onthoudt uw inloggegevens zodat u deze niet elke keer in hoeft te vullen. Als de pagina ververst wordt blijven de producten in uw winkelmand. De browserinstellingen van uw computer worden opgeslagen zodat onze webshop het beste werkt in de browser die u gebruikt. Het verdeelt het gebruik van de website waardoor deze makkelijker blijft werken en uw computer minder belast wordt. Dat werkt voor u een stuk sneller.

Analytische cookies

De partijen waar wij mee samenwerken gebruiken analytische cookies om het winkelgebruik te onderzoeken. Met deze gegevens kunnen zij het winkelgebruik beter analyseren en er zo achter komen waar onze webwinkel kan worden verbeterd. Op die manier wordt onze webshop steeds prettiger om te gebruiken. Daarvoor gebruiken we onder meer de volgende gegevens:
Het IP-adres
De eigenschappen van het apparaat waar u mee surft, de browser die u gebruikt en uw schermresolutie.
Hoe u op onze webshop terecht bent gekomen.
Wanneer en hoe lang u onze webwinkel heeft bezocht.
Van welke webshopfuncties u gebruik maakt zoals bijvoorbeeld de printer cartrige selector.
Welke pagina’s u heeft bezocht in onze webwinkel.

Gegevens uit het bestelformulier, zoals naam, adres, telefoonnummer en emailadres worden niet opgeslagen in deze cookies en zijn dus niet naar u als persoon te herleiden.


Deze Algemene Voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 1 juni 2014.

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten.

Inhoudsopgave:
 1. Definities
 2. Identiteit van de ondernemer
 3. Toepasselijkheid
 4. Het aanbod
 5. De overeenkomst
 6. Herroepingsrecht
 7. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
 8. Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
 9. Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
 10. Uitsluiting herroepingsrecht
 11. De prijs
 12. Nakoming en extra garantie
 13. Levering en uitvoering
 14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 15. Betaling
 16. Klachtenregeling
 17. Geschillen
 18. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 19. Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer; Bultus B.V.
 • Vestigingsadres; de Kwakel 24, 1241LC Kortenhoef
 • Bezoekadres, indien dit afwijkt van het vestigingsadres; de Kwakel 24, 1241LC Kortenhoef
 • Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is; 085-1303424
 • E-mailadres of ander aan de consument aangeboden elektronisch communicatiemiddel met dezelfde functionaliteit als email; info@bultus.com
 • KvK-nummer; 77217756
 • BTW-identificatienummer; NL8609.37.720B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  3. a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  4. b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  5. c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
 3. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
 4. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 5. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
 8. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
 9. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 10. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
 11. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 12. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 13. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 14. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 6. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 7. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 8. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 16. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 17. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 5. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 6. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 7. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
 4. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 5. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 6. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.
 7. Verlenging:

 8. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 9. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 10. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 11. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
 12. Duur:
 13. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging voor het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Een klacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van Stichting Webshop Keurmerk (https://www.keurmerk.info/nl/consumenten/klacht/) De klacht wordt dan zowel naar de betreffende ondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.
 5. Webshop Keurmerk zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindig of de webshop door Webshop Keurmerk is geschorst of geroyeerd.
 6. Een geschil wordt door Webshop Keurmerk slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 7. Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij Webshop Keurmerk aanhangig te worden gemaakt.
 8. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)
 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Wijziging van de algemene voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 1. Wanneer Stichting Webshop Keurmerk een wijziging zal aanbrengen zullen wij de ondernemer middels de nieuwsbrief op de hoogte stellen en de nieuwste voorwaarden plaatsen op onze website (https://www.keurmerk.info/nl/algemene-voorwaarden/)
 2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.